-Vítame Vás na Květoňově-

image

Jihočeský územní svaz ČRS

Oficiální web Českého rybářského svazu z.s. JČUS

POPIS

I. Popis zařízení
1. Majitelem a provozovatelem (dále jen provozovatel) rekreačního zařízení je
    JČÚS se sídlem Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 48244341; DIČ: CZ 48244341
2. Zařízení je pro 12 nájemců. 3x dvoulůžkový pokoj (sprcha s wc) a 2x třílůžkový pokoj (sprcha s wc)
3. V přízemí je společenská místnost s plně vybaveným kuchyňským koutem (mrazák, lednice, sporák, talíře apod.), koupelnou a sociálním zařízením.

II. PRAVIDLA PRONÁJMŮ POKOJŮ
1. Ubytování od 1.4. do 30.11.
2. Rezervace pronájmů prostřednictvím ONLINE REZERVACE
3. Rezervace pronájmů se potvrzuje výhradně mailem.
4. Nájemci jsou povinni dodržovat po dobu pobytu "PRONAJÍMACÍ ŘÁD"

III.  PLATEBNÍ  PODMÍNKY
1. Pronájem se platí při příjezdu v hotovosti.
2. Storno pobytu je nutno učinit na kontakt pronajímatele. 

IV. Závěrečná ustanovení
1. Pravidla pro sjednávání pronájmů jsou závazná pro všechny zájemce o pronájem.    
   Nedodržení pravidel opravňuje provozovatele ke zrušení rezervace pobytu.

V Boršově nad Vltavou dne: 12. 4. 2021

Jak to U NÁS VYPADÁ?

CENÍK

Balíček č. 1

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

1700 Kč

 • Dvě noci a tři dny
 • Pátek až neděle
 • Úklid a dezinfekce pokoje
 • WIFI

Balíček č. 2

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

2300 Kč

 • Tři noci a čtyři dny
 • Čtvrtek až neděle
 • Úklid a dezinfekce pokoje
 • WIFI

Balíček č. 3

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ

2200 Kč

 • Dvě noci a tři dny
 • Pátek až neděle
 • Úklid a dezinfekce pokoje
 • WIFI

Balíček č. 4

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ

2800 Kč

 • Tři noci a čtyři dny
 • Čtvrek až neděle
 • Úklid a dezinfekce pokoje
 • WIFI

    

OSTATNÍ POPLATKY


   Kulturní akce - využití společenských prostor       1000 Kč/den
v případě prázdných pokojů lze využít společenských prostorů (kuchyňská místnost + společenská místnost)


 Pronájem na týden a více dní po telefonické domluvě

Online rezervace


Do zprávy přidejte o jaký balíček máte zájem a datum od kdy do kdy.
PRONAJÍMACÍ ŘÁD

                                               I. Úvodní ustanovení
        1. Provozovatel pronajímacího zařízení JČÚS se sídlem Rybářská 237, 373 82 Boršov 
          nad Vltavou, IČ: 48244341; DIČ: CZ 48244341 vydává pronajímací řád.
       2. Pronajímací zařízení se nachází v obci Květoňov, část města Kaplice v okrese Český Krumlov
       3. Osobou pověřenou za pronájem zařízení je správce zařízení.
       4. Pronajímatel pronajímá jednotlivci pokoje nebo celý objekt.


                             II. Provoz zařízení, chování nájemců
      1. Nástup k rekreaci je zpravidla ve čtvrtek; pátek v době od 15do 18 hodin. Klíče od pronajatého zařízení Vám předá správce objektu po telefonické dohodě na č.t.: 721 731 068
      2. Ukončení rekreace a opuštění rekreačního zařízení je do 10.00 hod. Pro předání 
            objektu a klíčů kontaktujte správce 1 hodinu před odjezdem.
      3. Po příchodu předloží hosté pronajímateli svůj platný občanský průkaz, pas či jiný průkaz totožnosti, které se zapíšou do knihy. Od pronajímatele obdrží svazek klíčů na pokoj a potřebné informace související s pobytem. 
       4. Při převzetí klíčů od objektu je pronajemce povinen složit pronajímateli zařízení zálohu
             500,- Kč. Záloha bude vrácena při ukončení pobytu - odevzdání klíčů 
      5.  Zjistí-li nájemce při příchodu na rekreační zařízení vady, nefunkčnosti nebo poškození zařízení, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit pronajímateli.
      6. K dispozici je povleční. 
      7.  Při zahájení pronájmů všichni nájemci povlečou lůžkoviny, při odjezdu lůžkoviny 
            svlečou.
      8. Ve všech vnitřních objektech zařízení platí přísný zákaz kouření. Kouření je vyhrazeno mimo budovu.
      9. Nájemci jsou povinni třídit odpad do určených nádob.
     10. Noční klid na rekreačním zařízení je stanoven denně od 22.00 hod. do 6.00 hod.
           Nájemci jsou povinni v době nočního klidu zdržet se chování, které by rušilo
            noční klid.
     11. Na pokoji není povoleno mít vlastní spotřebiče (varná konvice, plotýnky, ventilátory apod.) 
            s výjimkou osobní hygieny (strojky na holení, fén na vlasy).
     12. Je zakázáno ve vnitřcích prostorách budovy zpracovávat ryby. Je povoleno na místě k tomu určené.
     13. V areálu je zakázáno rozdělávat oheň mimo místa tomu určená.
    14. Nájemci jsou povinni užívat rekreační zařízení tak, aby nedošlo k poškození majetku. Přemísťování nábytku je zakázáno.

                                            III. Závěrečná ustanovení
1. Tento pronajímací řád je závazný pro všechny nájemce. Jeho hrubé porušení opravňuje
    provozovatele k ukončení pobytu.
V Boršově nad Vltavou dne: 12. 4. 2021

KONTAKTY

E - mail: pronajemkvetonov@seznam.cz
Tel: 721 528 032 správce zařízení

Květoňov je malá vesnice, část města Kaplice v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 3,5 km na jihovýchod od Kaplice. Prochází zde silnice II/158. Je zde evidováno 8 adres. Květoňov leží v katastrálním území Mostky o výměře 7,36 km².