-Vítame Vás na Květoňově-
vzdělávací a školící středisko pro členy Českého rybářského svazu

image

Jihočeský územní svaz ČRS

Oficiální web Českého rybářského svazu z.s. JČUS

POPIS

I. Popis zařízení
1. Majitelem a provozovatelem (dále jen provozovatel) školícího zařízení je
    JČÚS se sídlem Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 48244341; DIČ: CZ 48244341
2. Zařízení je pro 12 osob. 3x dvoulůžkový pokoj (sprcha s wc) a 2x třílůžkový pokoj (sprcha s wc)
3. V přízemí je společenská místnost s plně vybaveným kuchyňským koutem (mrazák, lednice, sporák, talíře apod.), koupelnou a sociálním zařízením.

II. PRAVIDLA PRONÁJMŮ POKOJŮ
1. Pronájem slouží výhradně členům ČRS (ke školení a vzdělávání ČRS)
2. Rezervace pronájmů prostřednictvím ONLINE REZERVACE
3. Rezervace pronájmů se potvrzuje výhradně mailem.
4. Nájemci jsou povinni dodržovat po dobu pobytu "PRONAJÍMACÍ ŘÁD"

III. Závěrečná ustanovení
1. Pravidla pro sjednávání pronájmů jsou závazná pro všechny zájemce o pronájem.    
   Nedodržení pravidel opravňuje provozovatele ke zrušení rezervace pobytu.

V Boršově nad Vltavou dne: 12. 4. 2021

Jak to U NÁS VYPADÁ?

Online rezervace


Informace o volných pokojích po telefonické domluvě. 

PRONAJÍMACÍ ŘÁD

                                               I. Úvodní ustanovení
        1. Provozovatel pronajímacího zařízení JČÚS se sídlem Rybářská 237, 373 82 Boršov 
          nad Vltavou, IČ: 48244341; DIČ: CZ 48244341 vydává pronajímací řád.
       2. Pronajímací zařízení se nachází v obci Květoňov, část města Kaplice v okrese Český Krumlov
       3. Osobou pověřenou za pronájem zařízení je správce zařízení.
       4. Pronajímatel pronajímá jednotlivci pokoje nebo celý objekt.


                             II. Provoz zařízení, chování nájemců
      1. Nástup  je zpravidla ve čtvrtek; pátek v době od 15do 18 hodin. Klíče od pronajatého zařízení Vám předá správce objektu po telefonické dohodě
      2. Ukončení školení a opuštění vzdělávacího zařízení je do 10.00 hod. Pro předání 
            objektu a klíčů kontaktujte správce 1 hodinu před odjezdem.
      3.  Zjistí-li nájemce při příchodu na vzdělávacím zařízení vady, nefunkčnosti nebo poškození zařízení, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit pronajímateli.
      4. K dispozici je povleční. 
      5.  Při zahájení pronájmů všichni nájemci povlečou lůžkoviny, při odjezdu lůžkoviny 
            svlečou.
      6. Ve všech vnitřních objektech zařízení platí přísný zákaz kouření. Kouření je vyhrazeno mimo budovu.
      7Nájemci jsou povinni třídit odpad do určených nádob.
     8. Noční klid  je stanoven denně od 22.00 hod. do 6.00 hod.
           Nájemci jsou povinni v době nočního klidu zdržet se chování, které by rušilo
            noční klid.
     9. Na pokoji není povoleno mít vlastní spotřebiče (varná konvice, plotýnky, ventilátory apod.) 
            s výjimkou osobní hygieny (strojky na holení, fén na vlasy).
     10. Je zakázáno ve vnitřcích prostorách budovy zpracovávat ryby. Je povoleno na místě k tomu určené.
     11. V areálu je zakázáno rozdělávat oheň mimo místa tomu určená.
    12. Nájemci jsou povinni užívat zařízení tak, aby nedošlo k poškození majetku. Přemísťování nábytku je zakázáno.

                                            III. Závěrečná ustanovení
1. Tento pronajímací řád je závazný pro všechny nájemce. Jeho hrubé porušení opravňuje
    provozovatele k ukončení pobytu.
V Boršově nad Vltavou dne: 12. 4. 2021

KONTAKTY

E - mail: pronajemkvetonov@seznam.cz
Tel: 721 528 032 správce zařízení

Květoňov je malá vesnice, část města Kaplice v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 3,5 km na jihovýchod od Kaplice. Prochází zde silnice II/158. Je zde evidováno 8 adres. Květoňov leží v katastrálním území Mostky o výměře 7,36 km².